در راستای تحقق مدیریت شهری یکپارچه و شهروند محوری،شهرداری ها ناگزیر به بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا هستند.لذا با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگ شهررشت و همگام شدن با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ،شهرداری رشت به منظور ارائه خدمات سریع و به هنگام به شهروندان و حوزه های مختلف شهری در سال 1376 اقدام به تاسیس واحد آمار،اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری نمود که در اسفند ماه سال 1395 به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)شهرداری رشت تغییر نام داد.
در راستای تحقق مدیریت شهری یکپارچه و شهروند محوری،شهرداری ها ناگزیر به بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا هستند.لذا با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگ شهررشت و همگام شدن با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ،شهرداری رشت به منظور ارائه خدمات سریع و به هنگام به شهروندان و حوزه های مختلف شهری در سال 1376 اقدام به تاسیس واحد آمار،اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری نمود که در اسفند ماه سال 1395 به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)شهرداری رشت تغییر نام داد.

در راستای تحقق مدیریت شهری یکپارچه و شهروند محوری،شهرداری ها ناگزیر به بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا هستند.لذا با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگ شهررشت و همگام شدن با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ،شهرداری رشت به منظور ارائه خدمات سریع و به هنگام به شهروندان و حوزه های مختلف شهری در سال 1376 اقدام به تاسیس واحد آمار،اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری نمود که در اسفند ماه سال 1395 به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)شهرداری رشت تغییر نام داد.

تاریخ:
1396/12/19
تعداد بازدید:
7
منبع:
آدرس :رشت ، خیابان سعدی ، کوچه شهید فرقان بین ، ساختمان مرکزی شهرداری ،سازمان فناوری  اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت کدپستی : 17886-41348 
تلفن :  33260015 - 013 نمابر: 33260015-013 پست الکترونیکی : Fava@rasht.ir 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری کلان شهر رشت می باشد.
Powered by DorsaPortal